Servicii privind managementul chimicalelor

reach icon

Sub deviza ‘’No data, no market’’, Regulamentul REACH nr. 1907/2006 impune producatorilor/ distribuitorilor/ utilizatorilor de chimicale o serie de cerinte de conformare inainte de patrunderea pe piata cu produsul chimic, cea mai importanta fiind inregistrarea la ECHA (Agentia Europeana de Chimicale).

Va ofer solutii complete in vederea conformarii la cerintele REACH, a elaborarii dosarului de inregistrare si transmiterii acestuia la ECHA:

 • Identificarea obligatiilor si a cerintelor pentru conformarea cu prevederile Regulamentului REACH;
 • Analiza produsului chimic in contextul introducerii pe piata din Romania si in spatiul intracomunitar, cerinte de inregistrare, autorizare si restrictionare;
 • Suport in comunicare pe lantul de aprovizionare, cu furnizori din amonte si utilizatorii din aval
 • Identificare obligatii ce se aplica produselor importate din afara spatiului comunitar;
 • Facilitare inscriere in SIEF (Forum pentru schimb de informatii), Consortii
   
 • Calcul taxe si redevente aplicabile procedurii de inregistrare REACH, conform Reg. (UE) 895/2018 si care se vor plati catre ECHA
 • Inrolarea companiei pe portalul european REACH -IT, prin intermediul caruia se va transmite dosarul de inregistrare REACH
 • Elaborare dosare REACH si transmitere la ECHA -produse fabricate /importate in cantitati  > de 1 tona/an, > 100 tone/an, > 1000 tone/an
 • Utilizare soft IUCLID6 – baza de date utilizata pentru elaborarea dosarelor de inregistrare substante chimice, conform Reg.(EC) nr.1907/2006 –REACH
 • Utilizare platforma REACH – IT - prin intermediul careia se transmit dosarele de inregistrare REACH, conform Reg.(EC) nr.1907/2006 – REACH
 • Suport in vederea autorizarii REACH a unui produs chimic (verificare lista SVHC, termene de implementare, legislatia aplicabila, estimare costuri);

Consultanta inregistrare produs conform REACH: 2300 Euro*

1ThinkstockPhotos-658148844.jpg
disinfectant-5093503_1280.jpg
biocide icon

BPR – Regulamentul European nr. 528/2012 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide.

Ofer suport pentru Avizarea nationala a produselor biocide  pentru toate grupele: Grupa 1 – Dezinfectanti, Grupa 2 – Conservanti, Grupa 3 – Produse pentru combatere daunatori, Grupa 4 – Alte produse biocide

 • Introducerea si plasarea produselor chimice pe piata romaneasca – produse fabricate intern sau achizitionate din spatiul intracomunitar;
 • Intocmirea dosarelor tehnice in vederea avizarii produselor biocide pentru plasarea pe piata;
 • Intocmirea dosarului in vederea obtinerii extinderii domeniului, ariei de aplicare, ambalarii pentru un produs care detine aviz de plasare pe piata- modificari minore/majore
 • Suport in vederea contractarii testelor de eficacitate biocida pentru produsul ce va fi avizat ca biocid
 • Suport pe parcursul derularii procedurii de avizare de catre Comisia Nationala de Biocide, pana la obtinerea avizului de biocid

 Ofer suport pentru Autorizarea europeana a produsului biocid

 • Identificare produs biocid eligibil pentru autorizare europeana
 • Identificarea tipului de autorizatie aplicabila produsului biocid: unionala, nationala, recunoastere mutuala in paralel, recunoastere succesiva, autorizatie simplificata
 • Activitati premergatoare autorizarii: inscriere companie in lista ECHA – Art. 95; elaborare dosar biocid conform Art. 54 – Echivalenta tehnica
 • Facilitare inscriere companie in Consortii/Grupuri Europene de Biocide in vederea obtinerii accesului la dosarul tehnic comun
 • Calcul taxe si redevente aplicabile procedurii de autorizare conform Reg. 564/2013 si care se vor plati catre ECHA conform Reg. (UE) nr. 528/2012 de biocide
 • Elaborare dosar de autorizare in format IUCLID 6
 • Inrolarea companiei in Registrul European R4BP de biocide
 • Elaborare fisier SPC (caracteristicile produsului biocid)
 • Elaborare documente suport conform procedurii europene de autorizare
 • Transmiterea aplicatiei de autorizare

Consultanta avizare /autorizare produs biocid: 1500 Euro*

CLP icon

CLP – Regulamentul European nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor.

Nu poti introduce pe piata un produs chimic fara o eticheta adecvata, corecta, completa, lizibila si elaborata in conformitate cu cerintele Reg. European 1272/2008 – CLP.

 • Va ofer suport pentru o corecta identificare a produsului chimic , pentru identificarea indicatiilor de pericol, pentru definirea statutului produsului , vom identifica eventuale restrictii ale produsului dumneavoastra la fabricare , comercializare,  in spatiul intra si extra comunitar.
 • Vom elabora o eticheta de produs, vom stabili indicatiile de pericol , pictogramele adecvate, frazele de pericol (H) si frazele de securitate (P), precum si toate elementele ce trebuie inscrise pe eticheta, inclusiv instructiuni de utilizare pentru produse biocide.
 • Vom indica tipurile de ambalaje adecvate pentru produsul dumneavoastra, incompatibilitatile cu alte produse si orice aspect legat de acestea.
 • Ofer suport in vederea inrolarii companiei pe portalul ANPM, completarea bazei de date si  transmiterii situatiei produselor ce fac obiectul raportarii, conform Reg. 1272/2008 – CLP in SIM (sistem integrat de mediu).
1clp-1.jpg
1Untitled-3-3.png
fds1-240x240.png
 • Elaboram Fise cu date de securitate conform Anexei II la Reg. 1907/2006 -REACH, versiunea actualizata, ‘’Ghid pentru elaborare Fise cu date de securitate’’, pentru substantele si amestecurile chimice fabricate/comercializate/importate/utilizate intra si extracomunitar; asiguram clasificare/ etichetare adecvata conform Reg. 1272/2008- CLP; oferim recomandari privind utilizarea in siguranta a produsului.
 • Elaboram scenarii de expunere – Anexa la Fisa cu date de Securitate, pe baza Raportului de Securitate Chimica (CSR) disponibil in dosarul REACH.
 • Verificam si oferim servicii de actualizare  a Fisei cu date de securitate in conformitate cu cerintele actualizate REACH si CLP, urmarind sa fie respectate: criteriile de clasificare si etichetare, utilizarile complet si correct identificate, masurile de securitate aplicabile la utilizarea produsului, informatiile privind sanatatea si securitatea in munca, informatiile privind masurile de combatere a incendiilor, incompatibilitatile produsului la manipulare/transport/depozitare, criterii de ambalare.

Consultanta elaborare fisa cu date de securitate: 150 Euro*

Untitled-5-3.png
 • Suport elaborare documente sistemul de management al calitatii ISO 9001:2015
 • Elaborarea / revizuirea documentatiei SMC conform cerintelor standardului EN ISO 9001:2015, respectiv proceduri de sistem, proceduri operationale, planuri si programe aferente;
 • Modificarea documentatiei SMC in vederea mentinerii si imbunatatirii eficacitatii acestuia;
 • Audituri interne ale SMC si elaborarea raportului de audit;
 • Suport tehnic in vederea realizarii corectiilor si a actiunilor corective/ preventive stabilite prin rapoartele de neconformitate, implementarea recomandarilor din raportul de audit;
 • Urmarirea realizarii la termen a corectiilor si actiunilor corective / preventive si eficacitatea acestora si, dupa caz, inchiderea raportul de neconformitate sau redeschiderea (in cazul nerealizarii sau lipsei de eficacitate a AC/P);
 • Elaborare rapoarte de audit;
 • Instruire interna a persoanelor implicate in activitati privind Sistemul de Management al Calitatii.
1ISO-1.jpg
chim6.jpg
allufi.png
 • La nivel national informatiile privind amestecurile chimice trebuie introduse in Registrul National de Informare Toxicologica, denumit ReTox, obligatie derivata din Art. 45 al Reg. (CE) 1272/2008 – privind clasificarea, etichetarea, ambalarea substantelorsi amestecurilor –CLP
 • La nivel european amestecurle chimice vor fi introduse in baza de date ECHA, conform Art. 45 si Anexei VIII la Reg. (CE) 1272/2008 –CLP, transpusa prin Reg. (UE) nr. 542/2017 – informații armonizate referitoare la răspunsul în situații de urgență privind sănătatea
 • Termene de notificare: 1 ianuarie 2020 pentru amestecuri comercializate consumatorilor; 1 ianuarie 2021 pentru amestecuri comercializate profesionistilor; 1 ianuarie 2024 pentru amestecuri comercializate industriei

Servicii oferite:

 • Solutii privind identificarea amestecurilor eligibile pentru notificare in in registrul RETOX si in baza de date ECHA (Agentia Europeana de Chimicale) – Poison Center
 • Suport pentru notificarea produselor in registrul RETOX
 • Suport privind generarea numerelor UFI (unique identifier number) – cerinta ECHA
 • Suport pentru reetichetarea amestecurilor chimice si introducerea noilor informatii pe etichete
 • Solutii privind elaborarea dosarelor PCN (poison center notification) in format IUCLID 6
 • Suport pentru creare cont pe platforma Poison Center – ECHA, in vederea transmiterii dosarelor de notificare PCN ale amestecurilor chimice

Consultanta notificare UFI: 200 Euro*/produs